មណ្ឌលស្តាឡើងវិញ និងការព្យាបាលរាងកាយផ្តល់ជូននូវការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ការព្យាបាលរាងកាយ។ ក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់ទាំងគឺសុទ្ធតែមាននូវវញ្ញាប័ណ្ណប័ត្ររួមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា និងឧបករណ៏ទំនើបៗដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ និងព្យាបាលការរងប្រហារផ្នែកផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដែលរួមមានការប្រឹក្សាយោបល់និងការណែនាំដើម្បីអោយមានការថែទាំពេញលេញ។ ក៏ដូចជាការព្យាបាលរាងកាយឡើងវិញសម្រាប់អ្នកជម្ងឺដែលមានបញ្ហាពិការដើម្បីជួយអោយពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ត្រឡប់ទៅកាន់សភាពដើមវិញ។

គ្លីនិក និង សេវាកម្ម

 • ការព្យាបាលរាងកាយដែលប៉ះពាល់ដោយបញ្ហាប្រសាទ
 • ការព្យាបាលស្តារឡើងវិញនូវបញ្ហាសួត
 • ការព្យាបាលរាងកាយដែលប៉ពាល់ដល់ផ្នែកគ្រោងឆ្អឹង
 • កម្មវិធីចល័តជួយស្តាឡើងវិញ
 • ការស្តារឡើងវិញបញ្ហាជម្ងឺបេះដូង
 • ការព្យាបាលទាក់ទងទៅនឹងជម្ងឺស្ទះ
 • ការព្យាបាលមុន និង ក្រោយការវះកាត់សន្លាក់និងឆ្អឹង
 • ម៉ាសុីន Electromyography (EMG) សម្រាប់វាយតម្លៃដំណើរការប្រសាទ
 • ការវាយតម្លៃប្រសាទ Nerve conduction velocity (NCV) ដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ រៀបចំគម្រោង និងព្យាករណ៍បញ្ហាខុសប្រក្រតីនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រសាទនិងសាច់ដុំ
 • ការហ្វឹកហាត់រូបូទិក និងសមតុល្យ “LOKOMAT”
 • ការហ្វឹកហាត់ ដើមដៃ និងប្រអប់ដៃរូបូទិក“ARME O”
 • ការព្យាបាលតាមរយៈការហាត់ប្រាណ
 • ការម៉ាស្សា
 • Postural drainage
 • ការហ្វឹកហាត់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ ADL (activities for daily living)
 • ការហ្វឹកហាត់ការនិយាយ
 • ការហ្វឹកហាត់ការលេប
 • ការព្យាបាល Ultrasound
 • ការព្យាបាលកំដៅទៅលើស្បែកទន់នៅលើរាងកាយ
 • ការព្យាបាលបែបក្តៅ និង ត្រជាក់ compression

Hours of Operation

ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 8 ល្ងាច ។ ថ្ងៃសៅរ៍ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្
បុណ្យ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 6 ល្ងាច

Location

អគារ 1 ជាន់ទី 6

វេជ្ជបណ្ឌិតយើងខ្ញុំ

Related Content

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt